De Ride and Buy-applicatie die door onze teams is ontwikkeld, valt op door een nieuwe prijs te winnen.

De stad Hannuit heeft samen met Contraste Digital de mobiele applicatie “Ride&Buy” ontwikkeld. Deze applicatie heeft tot doel het reizen per fiets of te voet aan te moedigen en deugdzaam gedrag te belonen door het aanbieden van vouchers die kunnen worden gebruikt bij lokale bedrijven.

Dit project is het resultaat van een samenwerking tussen de stad Hannuit en de leerlingen van de middelbare scholen van Hannuit die aan de basis liggen van dit project. Studenten zijn feitelijk de primaire doelgroep van de applicatie!

Na het winnen van de Ardent Prize in 2021 won de applicatie de prijs voor beste applicatie uitgereikt door Feweb (Federatie van Webberoepen).

De ‘Ride and Buy’-applicatie van de gemeente Hannuit viel meteen op. Wat deze casus uniek maakt, is dat er verschillende uitdagingen mee worden aangepakt: op mondiaal niveau de ecologische uitdaging, op lokaal niveau de uitdaging van de levensvatbaarheid van een gemeente met bewoners en handelaars en qua talent door het project te laten ontwikkelen door de studenten van de gemeente”, aldus Patrick Marck van FeWeb.

En savoir plus sur la FeWeb

FeWeb vertegenwoordigt de federatie van webbedrijven. Haar missie is de professionalisering en samenhang van de internetsector in Vlaanderen, Brussel en Wallonië. Het is actief betrokken bij het verdedigen van de belangen van de sector, het promoten van zijn activiteiten, het toezicht houden op en het stimuleren van de kwaliteit. Momenteel telt FeWeb 520 leden.

De basis van FeWeb is gebaseerd op 4 pijlers:

  • Professionaliseren: ethische en operationele normen vaststellen door middel van gedragsregels, best practices en standaardcontracten.
  • Informeren: onder meer via nieuwsbrieven en een kenniscentrum
  • Inspireren: met praktijkcases, innovatieve tools en baanbrekend onderzoek
  • Uitwisseling: via expertgroepen en Communities, maar ook via activiteiten en trainingen

Contraste Digital is al enkele jaren lid van FeWeb.