Geconfronteerd met de uitdagingen die de behoefte aan groene groei en de opkomst van meer concurrentie met zich meebrengen, investeren distributeurs van water, gas en elektriciteit in digitale transformatie om te innoveren en hun klantenservice te ontwikkelen.

Bedrijven in de nutssector staan momenteel voor een aantal grote uitdagingen. Ten eerste verwacht de maatschappij dat ze duidelijk groenere groei leveren. Ten tweede zijn de doelstellingen op het gebied van beveiliging en naleving aangescherpt door de toenemende risico’s op het gebied van cyberveiligheid. Ten slotte heeft de openstelling voor concurrentie in de loop der tijd de noodzaak om te innoveren en de dienstverlening aan de klant te ontwikkelen versterkt.

Dit zijn grote uitdagingen en spelers in de sector moeten zich onderscheiden door middel van een grootschalig digitaal transformatieprogramma.

Contraste Digital werkt al vele jaren samen met nutsbedrijven en ondersteunt hen bij hun digitale transformatie. In dit artikel belichten we de strategische IT-projecten die we hebben geïdentificeerd.

Uitbesteding van infrastructuur in de cloud

Om veel innovatieve projecten mogelijk te maken (IoT, mobiliteit) is de overstap naar de Cloud een keuze die veel organisaties maken. Het hosten van applicaties in de cloud betekent dat gegevens op elk moment en vanaf elke locatie toegankelijk zijn. Het verhoogt ook aanzienlijk de prestaties van applicaties.

Maar het gaat veel verder dan dat. Door gebruik te maken van de Cloud kan de IT-afdeling snel nieuwe applicaties en diensten implementeren om aan de vraag van klanten te voldoen, wat in de huidige omgeving een eerste vereiste is. Het uitbesteden van het beheer van de IT-infrastructuur is ook een keuze die het IT-team in staat stelt zich te richten op bedrijfsspecifieke projecten met een hoge toegevoegde waarde.

In deze context raden we aan de Microsoft Azure Cloud te gebruiken, die sterke garanties biedt op het gebied van beveiliging en prestaties.

Centralisatie en beheer van gegevens

Door de jaren heen hebben grote organisaties zoals gas-, water- en elektriciteitsdistributeurs zich uitgerust met een breed scala aan IT-oplossingen. Tegenwoordig is men zich echt bewust van het belang en de waarde van efficiënt gegevensbeheer.

Bedrijven bewegen zich daarom in de richting van digitale transformatieplannen, met als doel tools te hebben die gegevens centraliseren. Het doel is om gegevens uniek en in realtime beschikbaar te maken. Daarom staat het optimaliseren van ERP- en CRM-oplossingen centraal bij IT-afdelingen, terwijl er ook optimaal gebruik wordt gemaakt van datavirtualisatie en Business Intelligence-platforms.

Meer mobiliteit voor veldteams

Het werk van nutsbedrijven is voornamelijk veldwerk. Meterstanden opnemen, installaties controleren en reparaties uitvoeren – dat zijn de uitgebreide teams die elke dag op het netwerk werken. De meeste van deze teams worden nu uitgerust met tablets of smartphones die verbonden zijn met het informatiesysteem van het bedrijf. Zo kunnen ze op elk moment gegevens in realtime bekijken en bijwerken.

De productiviteit van teams in het veld is belangrijker dan ooit, en dit is waar innovatieve toepassingen tot hun recht komen. Hieronder vallen mobiele toepassingen voor het aflezen van meterstanden en het beheren van serviceoproepen, maar ook oplossingen voor routebeheer die geoptimaliseerd zijn met behulp van kunstmatige intelligentiesystemen. Meer informatie over het Resa-project

GIS-oplossingen (Geografisch Informatiesysteem) voor het verzamelen, verwerken en distribueren van gegevens over een distributienetwerk kennen momenteel een groot succes, dankzij de snelheid van handelen die ze mogelijk maken en de innovatieve hulpmiddelen die ze bieden voor het analyseren, begrijpen en oplossen van problemen.

IoT en digitalisering van netwerkbeheer en meteruitlezing

De nutssector investeert in IoT-projecten. Gas-, elektriciteits- en waterbedrijven gebruiken allemaal meters die een schat aan informatie bevatten.

De installatie van slimme meters, die informatie geven over de prestaties van het distributienetwerk, is een van de projecten die momenteel door veel bedrijven in de sector worden uitgevoerd. Deze slimme meters maken het ook mogelijk om nieuwe diensten aan de gebruikers aan te bieden.

In de praktijk betekent dit dat de index automatisch wordt uitgelezen met behulp van sensoren en dat de informatie naar het IT-systeem van de organisatie wordt gestuurd.

Er zijn een aantal doelstellingen:

  • Vermindering van dure logistiek door verplaatsing van een team
  • Automatisering en vermindering van het risico op fouten in het handmatige afschriftproces
  • Meer zichtbaarheid van realtime gegevens
  • Incidentpreventie en snelle oplossing van lekken of storingen
  • Definitie van automatische workflows binnen het informatiesysteem om de afhandeling en oplossing van problemen te versnellen

Klantenservice ontwikkelen

De nieuwe gewoonten van klanten zijn gericht op een zoektocht naar onmiddellijkheid en realtime controle. Dit dicteert onvermijdelijk alle IT-projecten in de sector.

De belangrijkste spelers in de sector ontwikkelen webportalen waarmee klanten toegang kunnen krijgen tot hun verbruiksinformatie, contracten en rekeningen, en diensten. De uitdaging bij dit type portaal is om het te verbinden met de rest van het informatiesysteem, met name via de introductie van slimme meters, zodat betrouwbare informatie in realtime kan worden geleverd. De verbinding met de software die wordt gebruikt door de klantenservice zal ook cruciaal zijn. Daarom is de portal in sommige gevallen gewoon een uitbreiding van de bestaande CRM, die toegang biedt tot gerichte gegevens.

Het beheer van contracten en facturen vereist ook de dematerialisatie van documenten, met name voor het beheer en de controle van contracten of online toegang tot facturen.

Terwijl deze ontwikkelingen voldoen aan de verwachtingen van klanten, maken ze aan de kant van de serviceprovider ook efficiënte, gecentraliseerde klantmonitoring mogelijk, met een 360°-zicht en versnelde processen.

Veiligheid en naleving van internationale richtlijnen

De risico’s op het gebied van cyberbeveiliging nemen toe. Op Europees niveau heeft de naleving van de NIS-richtlijn inzake de beveiliging van netwerken en informatiesystemen tot doel een hoog gemeenschappelijk niveau van beveiliging voor netwerken en informatiesystemen te bereiken. De richtlijn is van toepassing op exploitanten van essentiële diensten en aanbieders van digitale diensten.

Tegen deze achtergrond zijn organisaties bezig met het implementeren van een cyberweerbaarheidsprogramma en het ontwikkelen van een echte crisismanagementcultuur.

  • Robuuste verdediging tegen cyberbeveiliging.
  • Passende preventiemaatregelen tegen cyberrisico’s.
  • Geschikte systemen en tools voor het beheren en rapporteren van incidenten en datalekken.

Meer informatie over onze expertise in het ontwikkelen van bedrijfsapplicaties op maat