Op dinsdag 06 februari 2024 sloot Contraste Digital zich aan bij een enthousiaste menigte uit de Waalse digitale sector.

De avond, georganiseerd door het Agence du Numérique, bood een schat aan getuigenissen die getuigden van de echte digitale uitmuntendheid in onze regio.

De resultaten van de initiatieven van Digital Wallonia zijn zeer positief en wijzen op grote mogelijkheden voor de toekomst. De democratisering van AI en de milieuproblematiek suggereren dat onze sector een belangrijke rol zal kunnen spelen in de sociale verandering die aan de gang is.

We zijn er trots op dat we deel uitmaken van deze ondernemende en maatschappelijke dynamiek.

De onderwerpen van deze avond zijn onder andere

 • Barometer van de digitale sector via het Digital Wallonia dashboard.
 • Strategie: hoe AI digitale strategie zal beïnvloeden
 • Milieu: digitale technologie en AI als alternatief voor ontgroening
 • Uitdagingen & Kansen: de plaats van AI in de HR-strategie

Barometer

Gepresenteerd door André Blavier – Directeur Communicatie, Agence du Numérique

In 2018 legde Wallonië zichzelf strategische digitaliseringsdoelstellingen op. Aan het einde van de politieke termijn is het tijd om de balans op te maken.

Via een gedetailleerd dashboard geeft het Agence du Numérique (Agentschap voor Digitaal) een overzicht van de gekwantificeerde resultaten van de digitale strategie van Wallonië, bekend als Digitaal Wallonië.

10.500 : dat is het aantal voltijdse equivalenten dat in Wallonië digitaal werkt. Dit is een stijging van meer dan 3.000 voltijdse equivalenten sinds 2018.

De 500 grootste digitale bedrijven in onze regio alleen al zijn goed voor meer dan 3,1% van het Waalse BBP.

Deze digitale aanwezigheid krijgt concreet vorm in onze software en diensten.

20% van de bedrijven in de sector richt zich op geavanceerde technologieën zoals IoT en kunstmatige intelligentie. Dit cijfer is de afgelopen jaren sterk gestegen.

Tijdens de voorbije legislatuur werd meer dan 450 miljoen euro geïnjecteerd om de digitale sector in Wallonië te stimuleren.

Eén woord komt vaak terug: Waalse UITMUNTENDHEID in digitale technologie.

Dit rapport is hier te vinden

Strategie: 10 technologische trends

Gepresenteerd door Jean-Marc Lejeune – Vice President van Gartner

In zijn presentatie ging de spreker in op hoe de komst van AI de strategieën van digitale bedrijven zou beïnvloeden.

De democratisering van AI is een revolutie die onze wereld en onze manier van leven zal beïnvloeden, op dezelfde manier als de komst van smartphones bijna 20 jaar geleden.

Sommige van de opmerkingen in zijn toespraak hebben betrekking op de manier waarop AI de digitale wereld van morgen zal beïnvloeden of nu al beïnvloedt:

 • CRM en ERP : vraag de AI bijvoorbeeld om de uitwisselingsgeschiedenis met een klant in een paar woorden samen te vatten voordat je hem of haar belt.
 • De medische sector : AI verkort de ontwikkelingstijd van nieuwe moleculen aanzienlijk en anticipeert op hun stabiliteit en werkzaamheid.
 • HR-processen : CV’s sorteren, maar ook de mogelijkheid van geautomatiseerde interviews.
 • Toerisme : met behulp van gepersonaliseerde reisplanning
 • Cyberbeveiliging : met de mogelijkheid om door AI te worden geholpen bij het identificeren van de beste keuzes voor het prioriteren van beveiliging. In een veranderende wereld, waar landen in conflict zijn, kan een partnerland een potentiële bedreiging worden – AI kan u helpen snel beslissingen te nemen om de risico’s voor uw bedrijf te beperken.
 • Documentatie maken : in het geval van webontwikkeling, mobiele ontwikkeling, enz.
 • Behoud van middelen : door ze toe te wijzen aan nobelere taken en meer te delegeren aan AI
 • Softwareontwikkeling

AI zal ook een revolutie teweegbrengen in de manier waarop we consumeren, verkopen en kopen.

In de toekomst :

 • De auto zal direct opdracht geven om de olie bij te vullen of de banden te vervangen.
 • De machines bestellen hun reserveonderdelen rechtstreeks Een business-to-machine of ecosysteem-naar-machine verkoopmodel laat veel ruimte voor innovatie

Tot slot zal de realiteit van AI de visuele interfaces van onze softwareoplossingen snel beïnvloeden, zodat ze worden vervangen (of op zijn minst ondersteund) door gesproken gebruikersinterfaces.

Concluderend: de beste manier om met AI om te gaan is door de juiste vragen te stellen.

Innovatie & Milieu

Gepresenteerd door Gilles Babinet – Medevoorzitter van de Franse Digital Council

Franstalig België is een serieuze digitale speler die zichzelf niet al te serieus neemt.

G. Babinet zegt dat het hem doet denken aan de mentaliteit van Silicon Valley.

Vervolgens schetst hij de geschiedenis van AI, die 50 jaar geleden begon, en de opkomst en democratisering ervan.

De spreker gaf ons ook concrete voorbeelden van sectoren waar AI een grote bijdrage zou kunnen leveren aan het koolstofarm maken van de economie:

 • Intelligent beheer van het elektriciteitsdistributienet
 • Individueel transport optimaliseren
 • Optimalisatie van openbaar vervoer en bezettingsgraad (openbaar vervoer, luchtvaart, enz.)
 • Landbouw
 • Logistiek
 • Supply Chain

Technologie alleen is niet DE oplossing voor milieuproblemen, maar AI vertegenwoordigt een echt alternatief voor rationele ontgroening.

Temeer omdat de wetten voor de ontwikkeling van AI-capaciteiten een groei lijken toe te staan die 10 keer sneller is dan die van processors (wet van Moore).

Kortom, ook al lijkt Europa op bepaalde gebieden achter te lopen op de Verenigde Staten en Azië, er is een reële mogelijkheid om in deze specifieke sectoren het voortouw te nemen. Onder andere dankzij een echte Europese dynamiek en een goed gestandaardiseerd wetgevend kader.

AI brengt ook de mogelijkheid met zich mee om de manier waarop onze bedrijven georganiseerd zijn te veranderen, door ons meer op de klant te richten. We stappen af van het traditionele verticale model en gaan naar multi-channel verbindingen tussen verschillende medewerkers die werken aan één gemeenschappelijk doel.

Uitdagingen & Kansen

Gepresenteerd door Willy BorsusWaals Minister voor Digitale Zaken | Philippe Foucart – CEO Technord | Benoît Hucq – Managing Director Agence du Numérique

Een politieke evaluatie aan het einde van de termijn wordt gezien als een succes en richt zich op groei in digitaal onder impuls van de verantwoordelijke minister.

Het laatste deel van de avond was gericht op een breed debat, gevolgd door een nabespreking van de verschillende besproken onderwerpen.

 • Een herinnering aan de uitdaging om de digitale kloof te verkleinen
 • De moeilijkheid om de juiste bronnen te vinden
 • AI als kans voor groei en ontwikkeling van werknemers
 • De rol van onderwijs in het vormen van de profielen van morgen op alle niveaus

En een sterke nadruk op Waalse uitmuntendheid in de digitale sector.

Heb je ons nodig voor een project? Neem nu contact met ons op!