Wat hebben we gedaan?

Een gegevensbeheerplatform 

Een mobiele Android- en iOS-applicatie 

Een communicatiedienst tussen de mobiele applicatie en het webplatform 

Tactisch en technisch advies 

Minder beperkingen voor de gebruiker 

Cijfers en resultaten

840

registraties

sinds de lancering van de applicatie
5.167

km afgelegd

gemiddeld per maand
90

aandachtspunten

(winkels, openbare gebouwen, scholen)

In enkele woorden

In januari 2019 lanceerde de Waalse minister Valérie Debue de projectoproep “Intelligente gebieden”. Hannuit zag hierin een kans om de jongeren van haar stad erbij te betrekken en hen de stap te laten zetten van woorden naar daden. Drie studenten stemden ermee in om een dossier samen te stellen waarin de meest geschikte oplossing werd beschreven. 

Als resultaat werd Contraste Digital gekozen om de Ride & Buy-applicatie te ontwikkelen, die : 

 • reizen per fiets of te voet zal aanmoedigen 
 • deugdzaam gedrag beloont 
 • lokale bedrijven promoot 
 • te weten komen hoeveel CO2 er wordt bespaard 
 • veilige routes bekendmaken 

In 2022 won dit project de Feweb Award voor beste toepassing van het jaar. 

“Het succes van elk project hangt af van de expertise en samenwerking tussen de verschillende betrokken gebieden. Contraste Digital schitterde in dit opzicht. Of het nu ging om het boeiende en intuïtieve ontwerp, de robuuste en betrouwbare architectuur of de vloeiende en responsieve ontwikkeling, elk element werd met voorbeeldige professionaliteit beheerd. En dat was nog niet alles. Hun ondersteuning reikte verder dan de initiële ontwikkeling en bood onschatbaar advies over hosting, waardoor een soepele overgang van ontwikkeling naar go-live werd gegarandeerd.” 

Amélie Debroux, Directeur-generaal van de Stad Hannuit 

Het project

Een schat aan expertise 

Op basis van de expertise die we in andere projecten hebben opgedaan, hebben we een algoritme voor routeberekening ontwikkeld dat het traject tussen verschillende relevante plaatsen optimaliseert op basis van een reeks criteria, niet op basis van het gebruik van de Google-oplossing. 

Om Hannuit in staat te stellen te anticiperen op de volledige oplossing, maakten we een analyse in de vorm van “user stories”, die gedetailleerd werd uitgewerkt tijdens de initialisatiefase. 

Zowel een platform als een mobiele app 

Begin januari 2021 ging het ontwikkelingswerk van start, op basis van een beproefd raamwerk waarmee we de stad Hannuit een rijke, krachtige en snelle backoffice konden bieden die de actieve deelname van winkeliers en gemeentelijke diensten voor het voeden van het systeem garandeert. 

De volgende oplossingen zijn geïmplementeerd:

 • Een platform voor het beheren van gegevens en het beheren van geschenken die onder bepaalde voorwaarden aan gebruikers van de mobiele applicatie worden aangeboden 
 • Een mobiele Android- en iOS-applicatie voor eindgebruikers 
 • Een REST-webdienst waarmee de mobiele applicatie kan communiceren met het webplatform 

Een oplossing op maat 

De applicatie kan dus : 

 • mensen aanmoedigen om hun gedrag te veranderen 
 • de individuele en collectieve inspanningen voor het klimaat berekenen 
 • veilige routes bekendmaken 
 • een gemeenschap van gebruikers creëren 
 • lokale bedrijven aanmoedigen 
 • lichaamsbeweging bevorderen 
 • een positieve invloed hebben op het milieu 
 • het stadscentrum verkalmen 

Bovendien is deze toepassing repliceerbaar en kan dus door andere lokale overheden worden overgenomen. 

Wil je meer weten?

Neem contact met ons op !

Andere casestudies

Sudinfo

Réalisation de la nouvelle application mobile du journal Sudinfo. Grand succès dès son lancement grâce à sa toute nouvelle ergonomie et plus de fonctionnalités.

Confédération Belge du Cheval

Développement web sur mesure permettant de dématérialiser l’identification des chevaux et de leurs propriétaires

Resa

Développement d’une solution digitale pour le relevé d’index permettant un gain de temps et d’efficacité, pour les gestionnaires et les équipes de terrain